Dansk Erhverv & Kurér Express
Direkte levering uden omlæsning, når transport er en tillidssag.

INDEX        KONTAKT        BOOKING        KUNDE INFO        PRISERB. H  T R A N S P O R T
       
   
  Opret konto
 
▐  Kreditbetingelser
 
▐  Fast timepris / fri km
 
▐  Bíl specifikationer
 
▐  Bank oplysninger  m.m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  E r h v e r v s  k o n t o

Som kontokunde har De en kredit på løbende måned + 10 dage.
De får hver de sidste dag i måneden tilsendt en faktura via email
Vi opkræver ikke fakturerings gebyr og olietillæg.


Som konto kunde får du udleveret komplet prisliste oversigt
og kører bon hæfte.

Alle erhvervskunder har Døgnservice hos B. H Transport
 
Der kan booke
s  i weekenden via sms hele døgnet på mob. 2 6 2 4 9 0 2 8

alle hverdage hele døgnet på tlf  2 6 2 4 9 0 2 8

Der kan ikke bookes kurérbil via email