Dansk Erhverv & Kurér Express
Direkte levering uden omlæsning, når transport er en tillidssag.

INDEX        KONTAKT        BOOKING        KUNDE INFO        PRISERB. H  T R A N S P O R T
       
   
▐  Opret konto
 
  Kreditbetingelser
 
▐  Fast timepris / fri km
 
▐  Bíl specifikationer
 
▐  Bank oplysninger  m.m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  K r e d i t b e t i n g e l s e r.


Som kontokunde har du en kredit på løbende måned + 10 dage.
Du får hver de sidste dag i måned tilsendt en faktura & kørselsoversigt
via email med rettidig bankoverførelse / betaling senest den 10´ende i måned

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe os op på
tlf.  2 6 2 4 9 0 2 8  ( Peter )
eller du kan sende os en mail.